You are currently viewing Termický solárny ohrev vody vs. fotovoltaický ohrev vody: Ktorý je pre vás ten pravý?
Solárny ohrev vody vs fotovoltaicky ohrev vody

Termický solárny ohrev vody vs. fotovoltaický ohrev vody: Ktorý je pre vás ten pravý?

Solárne systémy na ohrev vody sú skvelý spôsob, ako znížiť náklady na energiu a prispieť k ochrane životného prostredia. Existujú dva hlavné typy solárnych systémov na ohrev vody: termické a fotovoltaické. V tomto článku sa pozrieme na ich porovnanie.

Termický solárny ohrev vody

Termický solárny ohrev vody využíva slnečno žiarenie na ohrev vody. Systém pozostáva z kolektorov, ktoré absorbujú slnečno žiarenie a prenášajú teplo do zásobníka vody. Spoločnosť BOMIKA s.r.o. montuje solárne kolektory od renomovaného Slovenského výrobcu THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Výhody termického solárneho ohrevu vody:

 • Môže pokryť až 80 % potreby teplej vody v domácnosti.
 • Je cenovo dostupný a návratnosť investície je zvyčajne 6-9 rokov.
 • Je spoľahlivý a vyžaduje minimálnu údržbu.

Nevýhody termického solárneho ohrevu vody:

 • Funguje iba vtedy, keď je slnko svieti.
 • Môže byť obmedzený v oblastiach s dlhými zimami alebo nízkou intenzitou slnečného žiarenia.
 • Nutnosť viesť potrubia na solárnu kvapalinu zo strechy k zásobníku vody, čo môže byť priestorovo náročnejšie.
 • Nutnosť inštalovať solárny bojler.
Termický solárny ohrev vody vs. fotovoltaický ohrev vody
Zelená energia

Fotovoltaický ohrev vody

Fotovoltaický ohrev vody využíva slnečné žiarenie na výrobu elektriny, ktorá sa potom používa na ohrev vody. Systém pozostáva z fotovoltaických panelov, meniča, ktorý konvertuje slnečné žiarenie na elektrickú energiu, a zásobníka vody, ktorý obsahuje ohrievač vody. Čiže tu dochádza čiastočne k stratám pri premene energie.

Výhody fotovoltaického ohrevu vody:

 • Môže pokryť až 100 % potreby teplej vody v domácnosti.
 • Je ekologicky nezávadný.
 • Môže generovať príjem z predaja elektriny do siete (platí pre drahšie a komplikovanejšie systémy).
 • Jednoduchšia montáž, ako v prípade solárneho ohrevu.
 • Vo väčšine prípadov je možné napojiť na už existujúci bojler (neplatí paušálne).

Nevýhody fotovoltaického ohrevu vody:

 • Je potrebná väčšia plocha a väčší počet panelov v porovnaní so solárnym ohrevom.
 • Môže byť obmedzený v oblastiach s nízkou intenzitou slnečného žiarenia.

Termický solárny ohrev vody vs. fotovoltaický ohrev vody porovnanie výkonov

Dávame do pozornosti údaje z nasledujúcich štúdií o porovnanie termického a fotovoltaického ohrevu vody:

Solárne systémy na ohrev vody:  Solárne systémy na ohrev vody využívajú slnečné kolektory na zachytávanie tepla zo slnka a prenos tohto tepla do vody1Tieto systémy sú veľmi účinné a môžu priniesť významné úspory energieNapríklad, väčšina domácností používa približne 25% svojej celkovej energie na ohrev vody, takže solárny ohrev vody môže byť efektívnou voľbou.

Fotovoltaické systémy na ohrev vody: Fotovoltaické systémy na ohrev vody využívajú slnečné panely na výrobu elektriny, ktorá sa potom používa na ohrev vodyTieto systémy môžu byť menej účinné ako solárne systémy na ohrev vody, ale sú jednoduchšie na inštaláciu a majú nižšie náklady na inštaláciu.

Podľa štúdie publikovanej v International Journal of Low-Carbon Technologies, solárne systémy na ohrev vody majú viac efektívnych dní využitia solárnej energie ako fotovoltaické systémyAvšak, fotovoltaické systémy ponúkajú konkurencieschopný výkon len v režime pomocného ohrevu.

Uvedené sú aktuálne zahraničné štúdie, ktoré nemusia nevyhnutne platiť pre vašu konkrétnu lokalitu na Slovensku. Každý dom je jedinečný vzhľadom na umiestnenie, sklon strechy, požiadavky na teplú vodu, spotrebu teplej vody a orientáciu strechy. Preto je dôležité poradiť sa s odborníkom a starostlivo vybrať najlepšie riešenie pre vašu domácnosť.

Investícia do solárneho, alebo fotovoltaického systému nie je krátkodobou ani lacnou záležitosťou, preto je dôležité myslieť aj na budúcnosť. Správne zvolené riešenie by malo priniesť úsporu nákladov nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o prípadný servis, opravy alebo zmeny systému.

Zhrnutie údajov zo štúdií

Termický solárny ohrev vody

 • Efektívnejší pri ohreve vody na nízke teploty
 • Kratšia návratnosť investície

Fotovoltaický ohrev vody

 • Môže pokryť 100 % potreby teplej vody
 • Ekologicky nezávadný
 • Môže generovať príjem z predaja elektriny do siete (na Slovensku to veľmi neplatí)

Ktorý systém je pre vás ten pravý?

Ktorý systém je pre vás ten pravý, závisí od vašich individuálnych potrieb a preferencií. Ak hľadáte cenovo dostupnú možnosť, ktorá pokryje väčšinu vašich potrieb teplej vody, nemáte dostatok miesta na umiestnenie solárnych panelov, nerobí Vám problém potrubie k solárnemu bojleru, nemusíte sa o systém vôbec starať, termický solárny ohrev vody môže byť pre vás dobrou voľbou.

Ak hľadáte systém, ktorý môže pokryť všetky vaše potreby teplej vody, máte dostatok miesta na fotovoltaické panely (štandardne 6ks, ale záleží od viacerých faktorov), nechcete investovať do nového solárneho bojlera a plánuje pripojenie na existujúci bojler, fotovoltaický ohrev vody môže byť pre vás lepšou voľbou.