CO

Civilná ochrana

Ponúkame zmluvné, alebo paušálne služby v oblasti civilnej ochrany.

Sme experti na civilnú ochranu

Ponúkame naše široké znalosti z oblasti civilnej ochrany a ochrany pri radiačných, chemických a biologických incidentoch.

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb

Tento systém si vyžaduje neustálu aktualizáciu tak, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu obyvateľstva.

2.jpg

01 Plánovanie

 Vytvoríme potrebnú dokumentáciu na mieru pre daný subjekt. Súčasťou dokumentácie budú jednotlivé krízové plány, ktoré vyplynú z analýzy rizík. Zaškolíme personál, naplánujeme a vykonáme precvičenie podľa požiadaviek klienta. Takto vyškolené osoby následne lepšie zvládajú reálne situácie.

civilná ochrana

02 Realizácia

 Krízové plány sú na to, aby sa v čase krízy aj reálne použili. Netvoríme dokumentáciu od zeleného stola, ale len po dokonalej znalosti miesta daného klienta. Naše plany mu majú v maximálne možnej miere pomôcť prekonať krízovú situáciu a zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku osôb.

atomova-elektraren

03 Aktualizácia

 Spätná väzba je dôležitá. Preto po každej krízovej udalosti môžeme prehodnotiť navrhnuté krízové postupy tak, aby v budúcnosti boli ešte efektívnejšie. Zapracovávame aj najnovšie poznatky z prírodných katastrof, havárii a vojnových konfliktov.

"Si Vis Pacem, Para Bellum"

Ak chceš mier, priprav sa na vojnu

Pôvodná myšlienka pochádza od Rímskeho generála Vegetia a znela: „Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.“ Jej preklad znie: „Kto teda túži po pokoji, nech sa pripraví na vojnu“. Presne tieto slová platia v systéme civilnej ochrany. Za posledné roky je každému jasné, že je nutné sa pripraviť na rôzne scenáre od sucha, záplav, tornád, utečencov až po vojnu. Ak chcete pokoj, nezanedbávajte civilnú ochranu.

Naši klienti

Kontaktujte našich klientov a získajte referencie o našej práci.

BOMIKA s.r.o.

Kontakt

Rudná 54

04801, Rudná

+421 947 942 259

info@bomika.sk

Fakturačné údaje

IČO 54578922

DIČ 2121742821

 

 

"Si Vis Pacem, Para Bellum"

Ak chceš mier, priprav sa na vojnu

Pôvodná myšlienka pochádza od Rímskeho generála Vegetia a znela: „Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.“ Jej preklad znie: „Kto teda túži po pokoji, nech sa pripraví na vojnu“. Presne tieto slová platia v systéme civilnej ochrany. Za posledné roky je každému jasné, že je nutné sa pripraviť na rôzne scenáre od sucha, záplav, tornád, utečencov až po vojnu. Ak chcete pokoj, nezanedbávajte civilnú ochranu.