Spoľahlivý partner pre vašu bezpečnosť a úspornejšie riešenia

Komplexné dodávateľské služby v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), požiarnej ochrany a civilnej ochrany. Navrhujeme, dodávame a inštalujeme solárne systémy pre ohrev teplej vody a fotovoltické zariadenia pre domy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poradíme, navrhneme a zrealizujeme opatrenia, pre maximálnu bezpečnosť Vašich zamestnancov.

Ochrana pred požiarmi

Služby technika požiarnej ochrany sú Vám a Vašej firme v plnej miere k dispozícii.

Civilná ochrana

Na mieru posúdime a vypracujeme plány ochrany obyvateľstva, alebo osôb prevzatých do starostlivosti.

My sa postaráme o bezpečnosť Vašich zamestnancov, Vy sa môžete sústrediť na Váš biznis.

Vypracujeme potrebnú dokumentáciu na mieru Vašim potrebám a požiadavkám.

Naši klienti sú dôležitý pre našu firmu. Klienti nezávisia na nás, my závisíme na spokojnosti našich zákazníkov. Klienti nás nerušia pri práci, oni sú dôvod našej práce.

pc-kava

F.A.Q

Najčastejšie otázky a odpovede ktoré Vás zaujímajú z oblasti BOZP, OPP a CO.

Školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.

Ak ma firma čo len jedného zamestnanca, je povinná zabezpečiť bezpečnostného technika, alebo bezpečnostnotechnickú službu a tiež zabezpečiť povinnosti v oblasti požiarnej ochrany.

V bytových domoch každých 12 mesiacov, v priestoroch kde sa vykonáva len kancelárska činnosť každých 6 mesiacov, v ostatných priestoroch každé 3 mesiace, ak štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu.

Nie, pokiaľ podľahová plocha neprekračuje 100 m2, zamestnávate najviac 5 zamestnancov a nevykonávate činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo nemáte miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. V takom prípade zabezpečujete len školenie o OPP pre zamestnancov a osoby, ktoré sa zdržujú na Vašom pracovisku.

Obec je zo zákona povinná cestou kontrolnej skupiny obce vykonávať preventívne požiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u fyzickej osoby,
preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa k 5-ročnému intervalu. Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Obec, škola alebo spoločnosť, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany, ako aj povinnosti v oblasti civilnej ochrany sú povinné plniť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) fyzické aj právnické osoby.

Oblasť Civilnej ochrany kontroluje Okresný úrad, odbor krízového riadenia.

Alebo tiež vyšetrovateľ v trestnom či inom konaní v prípade vyšetrovania ujmy na zdraví či životoch spôsobenej pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti.

Podľa zákona musia PO a FO zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a taktiež dbať na to, aby bol každý rok aktualizovaný.

Raz do roka je povinné, aby bol personál, ktorý je uvedený v dokumentácií preškolený, každé 3 roky je povinné aj praktické precvičenie, kedy všetci zamestnanci alebo študenti absolvujú modelovú evakuáciu pri vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v danej oblasti. 

Dokumentáciu aj školenie je oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba

Každý zamestnanec musí absolvovať školenie BOZP a OPP najneskôr v deň nástupu do zamestnania. Pre bežného zamestnanca je potrebné zabezpečiť následné pravidelné opakovanie oboznámenie BOZP najmenej každé 3 roky. V oblasti OPP je potrebné pre vedúcich pracovníkov a ostatných zamestnancov zabezpečiť školenie každých 24 mesiacov, osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase každých 12 mesiacov. Školenie zamestnancov zahrnutých v plánoch CO je potrebné zabezpečiť 1x za rok.

Na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dohliadajú Inšpektoráty práce. Nad požiarnou ochranou Hasičský a záchranný zbor. Nad oblasťou CO okresný úrad. Pokuty za nedodržanie zákonných povinností sa pohybujú od 500 eur do 100 000 eur. To, že ste nemali ešte kontrolu neznamená, že zajtra vám nezaklopú na dvere. Štátne orgány dozoru majú povinnosť vyplývajúcu zo zákona kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v daných oblastiach.

Približné sadzby pokút:

Absencia zákonného školenia od 1 200 eur

Neaktuálna dokumentácia od 600 eur

Chýbajúca obhliadka od 800 eur

Chýbajúci požiarny poplach od 700 eur

Chýbajúce revízie el. spotrebičov od 1 500 eur

V prípade, že sa stane vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca, kontrole sa určite nevyhnete. Ak firma nemá splnené všetky zákonné povinnosti, majiteľom hrozí až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta začína na 33 000 €.

Najprísnejšie kontroly sú v prípade prešetrovania pracovného úrazu alebo požiaru.

Vy chcete bezpečnosť pre svoj biznis, my Vám ukážeme, ako na to.

Zelené riešenia pre Vás

Ak hľadáte ako ušetriť energie, alebo ako sa môžete stať energeticky nezávislými, máme pre Vás odpovede

woman-controlling-home-with-a-digital-touch-screen

SMART hOME

Majte svoj dom a náklady pod kontrolou. Ponúkame smart technológie pre domácnosti a firemných zákazníkov.

vivint-solar-ZEiFiOsV3K4-unsplash.jpg

Solárne systémy

V ponuke máme solárne systémy na ohrev TÚV od renomovaného Slovenského výrobcu THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. .

fotovoltika-montaz

Fotovoltika

Vyrobte si vlastnú elektrinu zo slnka a znížte si náklady na vlastnú domácnosť, alebo firmu. Riešenia pre každý rozpočet

Čistá energia

Využite technológie, ktoré tu s Vami budú 20 a viac rokov

Investícia do budúcnosti

Peniaze investované do úspory teraz, sa Vám vrátia v budúcnosti

Riešenia na mieru

Vyberte si to najvhodnejšie pre Vás

Dlhodobé plánovanie

Pomôžeme Vám myslieť desiatky rokov dopredu

Naše návrhy

vaša úspora

Energetická sebestačnosť & úspora energii

S našou pomocou Vás účty za energie neprekvapia

Kontakt

Rudná 54

04801, Rudná

okres Rožňava

+421 947 942 259

info@bomika.sk

Fakturačné údaje

IČO 54578922

DIČ 2121742821

Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 54248/V