Fotovoltika

Fotovoltika

Výroba elektrickej energie zo slnečnej energie

Investícia, ktorá sa Vám začne vyplácať hneď od začiatku používania. Pri paneloch sa uvádza síce životnosť minimálne 20 rokov, ale často vydržia oveľa dlhšie. Je to dlhodobá investícia a pri správnom navrhnutí systému Vám ušetrí nemalé finančné prostriedky. Je samozrejme nutné brať do úvahy neustály rozvoj technológii a teda aj neskoršie prípadné rozšírenie systému, výmenu komponentov a pod. Tiež je pravdepodobné, že v každej domácnosti pribudne v budúcnosti elektromobil.

Dotácie Zelená domácnostiam a Obnov dom

ZD_10_krokov-k-podpore
Znižte si vstupnú investíciu

Vstupné investičné náklady na fotovoltiku si môžete znížiť až o sumu 1 500€ využitím dotačného programu Zelená domácnostiam.

Je to jeden z najlepšie fungujúcich dotačných prostriedkov pre vlastníkov domov a bytových domov. Schéma dotácie je jednoduchá, prehľadná a minimálne zaťažujúca žiadateľov.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať, alebo si informácie overte priamo na stránkach Zelená domácnostiam.

obnov dom

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
  • Inštalácia zdroja energie kam patrí aj fotovoltika
  • Zelená strecha
  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • Tieniaca technika
  • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať, alebo si informácie overte priamo na stránkach Obnov dom.

Vízia

Pomôcť ľuďom ušetriť náklady v dlhodobom horizonte. ponúkame čestné a férové jednanie.

Technológie

V ponuke máme produkty EASun, Sofar Solar, Growatt, Solax. Je to špička vo svojom obore.

Návratnosť

Pre dynamicky sa meniacu situáciu je ťažké predikovať presnú dobu, ale odhad je 6-15 rokov.

Zabezpečujeme predaj meničov Sofar Solar a Growatt

Cenové ponuky vypracujeme na požiadanie

Sofar Solar

Meniče Sofar Solar:

SOFAR Solar 4.4KTL-X G3 až SOFAR Solar 50KTL-X G3

SOFAR Solar HYD 5KTL 3PH

SOFAR Solar HYD 6KTL 3PH

SOFAR Solar HYD 8KTL 3PH

SOFAR Solar HYD 10KTL 3PH

SOFAR Solar HYD 15KTL 3PH

SOFAR Solar HYD 20KTL 3PH

Growatt

Meniče Growatt:

SPF3500ES

SPF5000ES

GMOD3000TL3XH až GMOD15KTL3-XH

MID 17KTL3-X1 až MID 40KTL3-X

MAX 50KTL3 LV až MAX 250KTL3 LV 

SPH 4000TL3 BH UP až SPH 10000TL3 BH UP 

 

 

Fotovoltaický ohrev vody

Ohrev teplej vody v bojleroch, pomocou fotovltaických panelov

Pre zákazníkov, ktorí z rôznych dôvodov uprednostňujú fotovoltaický ohrev vody pre solárnym ohrevom (termickým), ponúkame riešenia renomovaného Českého výrobcu s názvom KERBEROS. Systém SOLAR KERBEROS slúži k úspornému ohrevu vody. Využíva prednosťou fotovoltaického akumulačného ohrevu. Solárny systém SOLAR KERBEROS zaisťuje maximálne využitie energie z fotovoltaických panelov a minimalizuje spotrebu energie zo siete využitím inteligentného riadenia ohrevu vody. Vysokej účinnosti je dosiahnuté vďaka DC / DC meničmi so sledovaním bodu maximálneho výkonu (MPPT), fotovoltaický ohrev vody ale prináša ešte mnoho ďalších výhod.

Vyrobená energia putuje priamo do bojlera na ohrev vody, preto aj z legislatívneho hľadiska je toto riešenie jednoduché a pre klientov výhodné. V porovnaní so solárnym ohrevom je potrebný väčší počet panelov, ale odpadá starosť s potrubím pre teplonosnú kvapalinu. Tiež nie je nutné vymeniť existujúci bojler za solárny.

Sme pripravení pre Váš projekt

Či už sa jedná o malý domček, alebo veľký bytový dom, tešíme sa na ďalšiu realizáciu. Fotovoltický systém je zložitejší z hľadiska legalizácie a povoľovacieho konania v porovnaní so solárnym systémom. Je nutné dodržať postup, ktorý vedie k spokojnému a bezpečnému uživaniu fotovoltiky. Cenová ponuka bez osobnej obhliadky má len informatívny charakter a nezahŕňa prípadne požiadavky tretích strán vstupujúcich do celého procesu.

Kontaktujte nás

Využite kontaktný formulár, zavolajte, alebo napíšte. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Osobná obhliadka

Na základe obhliadky vypracujeme cenovú ponuku, navrhneme optimálny systém a dohodneme postup.

Príprava projektu

Požiadame (alebo majiteľ odberného miesta) o rezerváciu výkonu ​u regionálnej distribučnej spoločnosti.

Uzavretie zmluvy

Podpíšeme zmluvu o realizácii diela, kde si dohodneme všetky podrobnosti k obojstrannej spokojnosti.

Realizácia FVE

Dodáme, namontujeme, zapojíme, skontrolujeme, vyskúšame, zaškolíme.

Oznámenie o pripojení

Podáme oznámenie o pripojení a následne sa realizuje pripojenie do distribučnej sieti.

Vyúčtovanie realizácie

Finančné vyrovnanie zrealizovaného projektu FVE.

Užívanie diela

Spokojné užívanie diela a prípadná periodická servisná činnosť.

Doplňujúce informácie

Ohlásenie drobnej stavby

Zákazník pred samotnou realizáciou ohlási drobnú stavbu v súlade s metodickým usmernením Ministerstva dopravy. č. 23638/2011/SVBP-53431. Odkaz je dostupný po kliknutí na nadpis "Ohlásenie drobnej stavby".

Nosnosť strechy

Zákazník si vopred zistí, či je jeho strecha schopná uniesť navrhovanú FVE, alebo je nutné vykonať dodatočné úpravy.

Poisťovňa

Inštalovaním fotovoltiky sa menia poistné podmienky, ak je stavba poistená. Zákazník preberá zodpovednosť za oznámenie tejto skutočnosti poisťovni. S tým je spojená aj povinnosť mať platnú elektrickú revíziu v prípade škodovej udalosti.

Servis

FVE montujeme s výhľadom minimálne 20 rokov životnosti. Ale to samozrejme nie je možné bez pravidelnej servisnej obhliadky, alebo nutného servisného zásahu.

Čo by ste mali vedieť vopred

vivint-solar-9CalgkSRZb8-unsplash.jpg
BOMIKA s.r.o.

Kontakt

Rudná 54

04801, Rudná

+421 947 942 259

info@bomika.sk

Fakturačné údaje

IČO 54578922

DIČ 2121742821