OPP

Ochrana pred požiarmi

Ponúkame zmluvné, alebo paušálne služby v oblasti ochrany pred požiarmi, servise hasiacich prístrojov a hydrantov.

Pomôžeme Vám s OPP

Pre organizácie štátnej správy, právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany:

Ohlásil sa Vám HaZZ na protipožiarnu kontrolu?

Kontaktujte nás a budeme sa snažiť uhasiť čo najviac problémov. Prípadná pokuta sa šplhá do výšky 16 596 eur. Naše služby, aj na poslednú chvíľu budú určite lacnejšie.

ochrana proti požiarom

Preventívne protipožiarne prehliadky​

Sú vyžadované zo zákona. Stále platí, prevencia je lacnejšia, ako následky spôsobené požiarom.

brusenie

Protipožiarne hliadky

Zhodnotíme miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, určíme protipožiarne hliadky a protipožiarne asistenčné hliadky.

skolenia

Školenia

Zabezpečíme školenie pre Vašich zamestnancov, poprípade vyškolíme požiarne hliadky.

poziarnik

Cvičné požiarne poplachy

Teoreticky to ovláda každý, prakticky overíme, či tomu naozaj tak je. Často sa až v praxi ukáže, ktoré teoretické postupy treba zmeniť a ako.

hydrant

Kontroly hasiacich prístrojov

Zabezpečíme posúdenie vhodnosti hasiacich prístrojov a hydrantov podľa schválenej požiarnej dokumentácie, ich kontrolu a zákonné prehliadky.

dokumentacia

Dokumentácia

Vypracujeme potrebnú dokumentáciu podľa aktuálne platnej legislatívy, zosúladíme ju s platným stavom vo Vašej firme.

Pre zmluvných klientov sú pravidelné prehliadky hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a nástenných hydrantov v cene paušálu. Účtujú sa poplatky len v prípade vykonávania tlakových skúšok, opravy a plnenia, poprípade výmenu opotrebovaných dielov.

Pre obce ponúkame výkon preventivára požiarnej ochrany obce a splnenie úlohy preneseného výkonu štátnej správy vo vzťahu ku svojim obyvateľom.

BOMIKA s.r.o.

Kontakt

Rudná 54

04801, Rudná

+421 947 942 259

info@bomika.sk

Fakturačné údaje

IČO 54578922

DIČ 2121742821