BTS

Bezpečnostnotechnická služba

Hovorovo povedané, bezpečnosť pri práci. Ponúkame zmluvné, alebo paušálne služby v oblasti BOZP.

Školenia BOZP

Školenia, odbornú prípravu a prípadne aj overenie vedomosti zamestnancov v rozsahu a vo frekvencii v zmysle platných právnych noriem.

Poradenstvo v oblasti BOZP​

Klientom poskytneme poradenstvo buď osobne, ústne, alebo písomne v zmysle jeho požiadaviek. Vypracujeme na požiadanie prevádzkové poriadky.            

Šetrenie pracovných úrazov

Zúčastňujeme sa na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane ich evidencie a registrácie.

Dokumentácia BOZP

Vypracujeme dokumentácia podľa aktuálne platných zákonov a vyhlášok. Následne zabezpečíme dohľad nad dodržiavaním BOZP na pracovisku.

Kto zabezpečuje BOZP?

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. BOZP musí pre svojich zamestnancov zabezpečiť každý zamestnávateľ, ak zamestnáva čo len jednu osobu. Hlavne menší zamestnávatelia túto povinnosť často zanedbávajú s vidinou finančnej úspory. Za predpokladu, že sa nič nestane a nikto im nepríde na kontrolu, ušetria. Ak sa ale na pracovisku niečo stane, alebo príde na kontrolu inšpektorát práce, finančné postihy môžu byť pre zamestnávateľa likvidačné. Ušetria pár eúr, ktoré si môžu dať do nákladov, aby nakoniec zaplatili pokutu, ktorá skončí v štátnej kase.

prečo riešiť bozp?

Prevencia je lacnejšia ako následky.

BOMIKA s.r.o.

Kontakt

Rudná 54

04801, Rudná

+421 947 942 259

info@bomika.sk

Fakturačné údaje

IČO 54578922

DIČ 2121742821